Home » Jadwal Kajian Rutin
HARI AHAD
Waktu            :  Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Materi           :   Kitab Syarh Shahih Bukhari
Tempat         :   Masjid Al-Hakim, Jln. Gajah Mada Gang BPKP II Siteba
HARI SENIN
Waktu           :   Ba’da Subuh s.d selesai
Materi           :   Kitab Syarh Shahih Muslim

Tempat         :   Masjid Al-Hakim, Jln. Gajah Mada Gang BPKP II Siteba

Waktu           :   Ba’da Maghrib s.d selesai
Materi           :   Kitab Adabul Masyi Ila Ash-Shalah
Tempat         :   Masjid Al-Hakim, Jln. Gajah Mada Gang BPKP II Siteba
HARI SELASA
Waktu           :   Ba’da Subuh s.d selesai
Materi           :   Kitab Syarh Shahih Muslim
Tempat         :   Masjid Al-Hakim, Jln. Gajah Mada Gang BPKP II Siteba
HARI RABU
Waktu           :   06.30-07.00 WIB
Materi           :   Kajian Akidah
Tempat         :   Studio Surau TV Padang
HARI JUMAT
Waktu           :   20.30-22.00 WIB
Materi           :   Kajian Fiqih Mawaris
Tempat         :   Studio Surau TV Padang